Aanmaning ontvangen?

Ga naar direct betalen.

Kwaliteit

LAVG speelt in op de huidige "eisen" om steeds meer kwaliteit, duurzaamheid en zekerheid te bieden. Dit komt onder andere naar voren in de diverse keurmerken en garanties:

 • Stichting Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders: Het doel is de zgn. Derdengelden veilig te stellen voor u als opdrachtgever. Derdengelden zijn bedragen die zijn geïnd voor opdrachtgevers maar nog niet aan hen zijn afgedragen, bijvoorbeeld in zaken waarin een betalingsregeling is getroffen. Het is de bedoeling deze bedragen zo spoedig mogelijk naar opdrachtgevers door te storten. Zolang dat niet is gebeurd loopt de opdrachtgever een risico. Het is dit risico dat het garantiefonds ondervangt.
   
 • Gecertificeerd volgens de KBvG Normen voor Kwaliteit: Met de KBvG Normen voor Kwaliteit zet de beroepsgroep een kwalitatieve standaard neer waarin aandacht is voor het borgen van commerciële kwaliteit van de dienstverlening en aan het voeren van een goede bedrijfsvoering. De KBvG Normen voor Kwaliteit bestaan uit een samenhangende set van normen en best practices. De normen van de KBvG Normen voor Kwaliteit zijn bepalingen waar de gerechtsdeurwaarder aan moet voldoen.
   
 • Gecertificeerd volgens de MVO Prestatieladder niveau 3: Het MVO managementsysteemcertificaat is een objectief bewijsmiddel dat een organisatie een managementsysteem heeft voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, waarin stakeholdereisen en -verwachtingen gemanaged worden op resultaat.
   
 • Gecertificeerd volgens de NEN-EN-ISO 9001. ISO 9001 is dé internationaal geaccepteerde standaard voor Kwaliteitsmanagementsystemen. ISO 9001 geeft de eisen weer voor een kwaliteitsmanagementsysteem die door een organisatie gebruikt kunnen worden om klanttevredenheid te verhogen. Door te voldoen aan de eisen van de klant en aan wet- en regelgeving.
   
 • Gecertificeerd volgens de NEN-EN-ISO/IEC 27001. ISO 27001 is dé internationaal geaccepteerde norm voor Informatiebeveiliging. De norm specificeert eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Information Security Management Systeem (ISMS) in het kader van de algemene bedrijfsrisico’s voor de organisatie. Het ISMS is ontworpen om de keuze van adequate en proportionele beveiligingsmaatregelen die de informatie beschermen en vertrouwen bieden aan belanghebbenden te waarborgen.
   
 • Gecertificeerd volgens de ISAE 3402 Type 2. LAVG is gecertificeerd volgens de internationaal erkende assurance standaard voor outsourcing: ISAE 3402. ISAE 3402 gecertificeerde serviceorganisaties zijn onderworpen aan een uitgebreide audit en laat zien hoe een organisatie omgaat met risicomanagement, informatiebeveiliging en anti-fraude. Voor onze relaties betekent deze certificering dat wij als gerechtsdeurwaarder de uitbestede processen volledig onder controle hebben. 
   
 • Bij LAVG wordt momenteel een project uitgevoerd gericht op het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Sociaal Fonds van de Europese Unie.