Hulp met uw betaling?

Ga naar vordering indienen.

Incassotrajecten

Minnelijk

Het minnelijke incassotraject maant debiteuren op een vriendelijke toon aan tot betaling. Wij doen dat zowel schriftelijk als telefonisch. LAVG beschikt over gespecialiseerde incassoteams in uiteenlopende marktsectoren. Deze teams hebben allemaal ruime ervaring en een brede kennis van de wet- en regelgeving in hun vakgebied. Deze expertise combineren wij met regionale betrokkenheid en mensenkennis. Hierdoor bent u verzekerd van een optimaal resultaat.

Gerechtelijk

Een gerechtelijke procedure is soms het enige middel om uw debiteuren tot betaling aan te zetten. LAVG gaat over tot een gerechtelijk traject, nadat onze juristen u uitgebreid hebben geadviseerd.

Beslaglegging

De laatste stap van de gerechtelijke incassofase is de vonnisexecutie: dit dwingt uw debiteur tot betaling. Zodra onze gerechtsdeurwaarder over het vonnis beschikt, kan hij overgaan tot een eventuele beslaglegging. In alle fasen van het traject gaat LAVG beleefd, maar resultaatgericht te werk.