Hulp met uw betaling?

Ga naar vordering indienen.

Schuldbewaking

In sommige gevallen blijft een debiteur in gebreke, ook al heeft LAVG alle middelen ingezet om de debiteur tot betaling aan te sporen. In goed overleg met u staken we dan tijdelijk de incasso-activiteiten richting deze debiteur.

Vervolgacties

Het dossier is dan nog niet definitief gesloten. Ons schuldbewakingssysteem biedt namelijk de mogelijkheid om uw debiteur te blijven volgen. Zodra deze alsnog in staat is om de schuld te voldoen, brengen wij u hiervan op de hoogte. Samen met u zet LAVG dan eventuele vervolgacties uit.