Hulp met uw betaling?

Ga naar vordering indienen.

WIK calculator

De wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten (WIK) is per 1 juli 2012 van kracht. Met onderstaande calculator kunt u berekenen welke incassokosten er berekend mogen worden over een openstaande factuur.

Let op! Indien u btw-plichtig bent, neem dan onderstaande btw niet mee in uw WIK-aanmaning. Vermeld in dat geval dus enkel de incassokosten zonder btw.