Aanmaning ontvangen?

Ga naar direct betalen.

Beslagvrije voet

per 01 januari 2018

normen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd

echtpaar 
periode   periodebedrag vakantieaanspraak totaal     beslagvrijevoet
  maand  € 1.346,45  €  70,87    € 1.417,32  € 1.275,59
  week   €  310,72  €  16,35    €  327,07  €  294,36

alleenstaande of alleenstaande ouder 
  maand  €  942,51  €  49,61    €  992,12  €  892,91
  week   €  217,50  €  11,45    €  228,95  €  206,06  

normen pensioengerechtigde leeftijd

echtpaar (een of beide pgl) 
  maand  € 1.449,17  €  76,27    € 1.525,44  € 1.372,90
  week   €  334,42  €  17,60    €  352,02  €  316,82

alleenstaande of alleenstaande ouder 
  maand  € 1.059,71  €  55,77    € 1.115,48  € 1.003,93
  week   €  244,55  €  12,87    €  257,42  €  231,68

normen tot 21 jaar

beide partners jonger dan 21 jaar
  maand  €  465,33  €  24,49    €  489,82  €  440,84
  week   €  107,39  €   5,65    €  113,04  €  101,74

een partner jonger dan 21 jaar
  maand  €  905,89  €  47,68    €  953,57  €  858,21
  week   €  209,05  €  11,00    €  220,05  €  198,05

beide partners jonger dan 21 jaar met kind
  maand  €  734,62  €  38,66    €  773,28  €  695,95
  week   €  169,53  €   8,92    €  178,45  €  160,61

een partner jonger dan 21 jaar met kind
  maand  € 1.175,18  €  61,85    € 1.237,03  € 1.113,33
  week   €  271,20  €  14,27    €  285,47  €  256,92

alleenstaande of alleenstaande ouder
  maand  €  232,66  €  12,25     €  244,91  €  220,42
  week   €   53,69  €  2,83     €   56,52  €   50,87

verpleegde en/of verzorgde in een inrichting

alleenstaande ouder of alleenstaande * 
  maand  €  330,72  €  17,41    €  348,13  €  232,09
  week   €   76,32  €   4,02    €   80,34  €   53,56

echtpaar *
  maand  €  541,13  €  28,48    €  569,61  €  379,74
  week   €  124,88  €   6,57    €  131,45  €   87,63

* het bedrag van de norm genoemd in art 23 lid 1 Participatiewet is ingevolge lid 2 verhoogd met € 34,00 respectievelijk € 81,00 vergoeding ZVW.