Aanmaning ontvangen?

Ga naar direct betalen.

Beslagvrije voet

per 01 juli 2018

normen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd

echtpaar 
periode   periodebedrag vakantieaanspraak totaal     beslagvrijevoet
  maand  € 1.352,48  €  71,18    € 1.423,66  € 1.281,29
  week   €  312,11  €  16,43    €  328,54  €  295,69

alleenstaande of alleenstaande ouder 
  maand  €  946,73  €  49,83    €  996,56  €  896,90
  week   €  218,48  €  11,50    €  229,98  €  206,98  

normen pensioengerechtigde leeftijd

echtpaar (een of beide pgl) 
  maand  € 1.456,52  €  76,66    € 1.533,18  € 1.379,86
  week   €  336,12  €  17,69    €  353,81  €  318,43

alleenstaande of alleenstaande ouder 
  maand  € 1.065,36  €  56,07    € 1.121,43  € 1.009,29
  week   €  245,85  €  12,94    €  258,79  €  232,91

normen tot 21 jaar

beide partners jonger dan 21 jaar
  maand  €  467,42  €  24,60    €  492,02  €  442,82
  week   €  107,86  €   5,68    €  113,54  €  102,19

een partner jonger dan 21 jaar
  maand  €  909,95  €  47,89    €  957,84  €  862,06
  week   €  209,99  €  11,05    €  221,04  €  198,94

beide partners jonger dan 21 jaar met kind
  maand  €  737,91  €  38,84    €  776,75  €  699,08
  week   €  170,29  €   8,96    €  179,25  €  161,33

een partner jonger dan 21 jaar met kind
  maand  € 1.180,44  €  62,13    € 1.242,57  € 1.118,31
  week   €  272,41  €  14,34    €  286,75  €  258,08

alleenstaande of alleenstaande ouder
  maand  €  233,71  €  12,30     €  246,01  €  221,41
  week   €   53,93  €  2,84     €   56,77  €   51,09

verpleegde en/of verzorgde in een inrichting

alleenstaande ouder of alleenstaande * 
  maand  €  299,76  €  15,78    €  315,54  €  244,36
  week   €   69,18  €   3,64    €   72,82  €   56,39

echtpaar *
  maand  €  466,27  €  24,54    €  490,81  €  408,21
  week   €  107,60  €   5,66    €  113,26  €   94,20

* het bedrag van de norm genoemd in art. 23, lid 1 Participatiewet, bedraagt ingevolge lid 2 € 34,00 respectievelijk € 81,00 vergoeding ZVW.