Uw rechten en plichten als werkgever

Een werknemer met een schuld

Uw werknemer heeft te maken met een schuld. Als de deurwaarder beslag legt op het loon van uw werknemer, dan ontvangt u hier (schriftelijk) bericht over. U bent als werkgever verplicht om hieraan mee te werken.

Ik heb een brief ontvangen over een werknemer

Voordat de deurwaarder beslag kan leggen op het loon van uw werknemer, nemen wij (schriftelijk) contact met u op. Wij vragen u een inkomstenverklaring van uw werknemer in te vullen. In deze verklaring worden vragen gesteld over het dienstverband van uw werknemer. Bijvoorbeeld de hoogte van het loon, de duur van het dienstverband en of er beslag ligt.

Als werkgever bent u (wettelijk) verplicht om deze informatie aan ons te verstrekken. Via de link hieronder kunt veilig en eenvoudig het formulier invullen.

De deurwaarder heeft beslag gelegd

De deurwaarder zal in de periode na het ontvangen van de inkomstenverklaring een loonbeslag aan u uitreiken. Het loonbeslag bestaat onder andere uit het invullen van een derdenverklaring. Hiervoor krijgt u 4 weken de tijd. Zodra wij deze gegevens van u hebben ontvangen kan de deurwaarder de exacte beslagvrije voet van uw werknemer bepalen. U ontvangt hier schriftelijk bericht over.

Nadat u de derdenverklaring heeft ingevuld, dient u ervoor te zorgen dat er maandelijks een bedrag aan ons wordt overgemaakt. De beslagvrije voet is bepalend voor het bedrag dat aan de deurwaarder moet worden uitbetaald.

Als werkgever bent u (wettelijk) verplicht om deze informatie aan ons te verstrekken.  Via de link hieronder kunt het formulier voor ons invullen.

Ik wil het openstaand saldo opvragen

U kunt eenvoudig het openstaand saldo opvragen door onderstaand formulier in te vullen.

LET OP! Het saldo uit het beslag is niet altijd het definitieve saldo. Een deurwaarder mag kosten in rekening brengen voor het verdelen van de inhoudingen en ook de rente wordt actueel berekend.

Mijn werknemer is uit dienst

Als uw werknemer uit dienst is, dan willen wij dat graag van u weten. De laatste reserveringen zoals het opgebouwde vakantiegeld of overuren, vallen ook nog onder het beslag. In onderstaand formulier kunt u aan ons doorgeven dat uw medewerker uit dienst is.

Ik heb geen bedrag overgemaakt en daarover een brief ontvangen

Als er beslag is gelegd, verwachten wij in ieder geval maandelijks een bedrag te ontvangen. Als wij geen inhouding van u hebben ontvangen, sturen wij een brief. Wij willen namelijk graag weten waarom wij niets ontvangen. In onderstaand formulier kunt u bij ons aangeven wat de redenen hiervoor zijn.

Kan ik beslag voor mijn werknemer voorkomen?

Als werkgever wil je goed voor je medewerkers zorgen. Geldproblemen kunnen effect hebben op de gemoedstoestand van uw werknemer. Op het moment dat de deurwaarder informeert of beslag gaat leggen, is er sprake van een problematische schuld. Informeren doen wij namelijk niet direct. Er zijn dan al meerdere brieven verstuurd, er is een dagvaarding uitgebracht en de zaak is al door de kantonrechter beoordeeld. Kortom: een informatieverzoek of een beslag betekent dat er al veel gedaan is om tot een oplossing te komen. U kunt in gesprek gaan met uw medewerker en er kan contact worden gezocht met ons. U bent als werkgever alsnog verplicht om de informatie aan ons terug te sturen en inhoudingen aan ons over te maken als er beslag is gelegd.

Ik wil graag meer informatie

Misschien heeft u niet eerder te maken gehad met een brief of beslag van de deurwaarder. U kunt contact met ons opnemen en dan geven wij u graag uitleg.

Heeft deze informatie u geholpen?

11 bezoekers vonden het nuttig