Kristina Tripkovic 649227 Unsplash

U heeft online een product gekocht, maar heeft deze nooit ontvangen

Koopt u een product via internet, dan maakt u heldere afspraken met de verkoper over de prijs en verzending van het product. U verwacht dat de andere partij netjes zijn afspraken nakomt. Helaas komt het regelmatig voor dat de verkoper de producten niet levert, nepproducten of kapotte producten levert. U heeft dan te maken met handelsplaatsfraude.

Onderneem de volgende acties

1. Geef de verkoper een laatste kans om het geld te retourneren of het product op te sturen. Dit doet u door middel van een ingebrekestelling per aangetekende brief, e-mail of via de chat van de handelsplaats.

2. Verzamel bewijsmateriaal. Maak bijvoorbeeld een screenshot van het chatgesprek op WhatsApp, SMS of e-mail. Probeer zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de verkoper, die u heeft opgelicht. Denk bijvoorbeeld aan alle contactgegevens en het bankrekeningnummer. Bewaar ook alle (e-mail) correspondentie en een kopie van uw bankafschrift waar de afschrijving op vermeld staat.

3. Maak een melding bij de handelsplaats. Bijvoorbeeld via Marktplaats of Amazon.

4. Doe aangifte via het Landelijk Meldpunt Internetoplichting.

5. Maak een melding bij de fraudehelpdesk van uw eigen bank. Vraag naar de procedure niet bancaire fraude. Uw bank kan dan besluiten een verzoek tot terugstorten in gang te zetten richting de ontvangende rekeninghouder.

6. U ontvangt na verloop van tijd per e-mail het proces-verbaal van uw aangifte. Dit document heeft u nodig om de zaak bij ons aan te melden.

Heeft deze informatie je geholpen?

Mogen wij we contact opnemen?