IStock 529407429 Small

Kwaliteit & certificeringen

Een overzicht van onze keurmerken, certificaten en garanties

Als geen ander begrijpen wij hoe belangrijk het is om dienstverlening te bieden die staat voor kwaliteit en zekerheid. Dit komt onder andere naar voren in onze keurmerken en garanties.

Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG)

LAVG is Gecertificeerd volgens de KBvG Normen voor Kwaliteit. Met de KBvG Normen voor Kwaliteit zet de beroepsgroep een kwalitatieve standaard neer waarin aandacht is voor het borgen van commerciële kwaliteit van de dienstverlening en aan het voeren van een goede bedrijfsvoering. De KBvG Normen voor Kwaliteit bestaan uit een samenhangende set van normen en best practices. De normen van de KBvG Normen voor Kwaliteit zijn bepalingen waar de gerechtsdeurwaarder aan moet voldoen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

ISO 26000 is een internationale ISO-norm, die zich richt op het maatschappelijk verantwoord ondernemen. LAVG Gerechtsdeurwaarders hanteert de richtlijnen van deze internationale norm. Als sociale en maatschappelijke betrokken onderneming maken wij bij iedere bedrijfskeuze een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan op mens, milieu en maatschappij.

NEN-EN-ISO 9001

ISO 9001 is dé internationaal geaccepteerde standaard voor Kwaliteitsmanagementsystemen. ISO 9001 geeft de eisen weer voor een kwaliteitsmanagementsysteem die door een organisatie gebruikt kunnen worden om klanttevredenheid te verhogen. Hier staan de eisen van de klant en de wet- en regelgeving aan ten grondslag.

NEN-EN-ISO/IEC 27001

ISO 27001 is dé internationaal geaccepteerde norm voor Informatiebeveiliging. De norm specificeert eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Information Security Management Systeem (ISMS) in het kader van de algemene bedrijfsrisico’s voor de organisatie. Het ISMS is ontworpen om de keuze van adequate en proportionele beveiligingsmaatregelen die de informatie beschermen en vertrouwen bieden aan belanghebbenden te waarborgen.

ISO/IEC 27701:2019

ISO 27701 is een privacy uitbreiding van ISO/IEC 27001 Informatiebeveiliging. Het is een internationale norm voor managementsystemen en biedt richtlijnen voor de bescherming van privacy, hoe organisaties persoonlijke informatie moeten beheren, en het helpt bij de naleving van privacyregels wereldwijd.

ISAE 3402 Type 2

LAVG is gecertificeerd volgens de internationaal erkende assurance standaard voor outsourcing: ISAE 3402. ISAE 3402 gecertificeerde serviceorganisaties zijn onderworpen aan een uitgebreide audit en laat zien hoe een organisatie omgaat met risicomanagement, informatiebeveiliging en anti-fraude. Voor onze relaties betekent deze certificering dat wij als gerechtsdeurwaarder de uitbestede processen volledig onder controle hebben.

ISO 18295

Deze certificering is speciaal bedoeld voor de klantenservice. Dagelijks is er contact tussen de debiteurklanten en onze medewerkers. Aangezien het onze ambitie is om ons klantcontact op het hoogst mogelijke niveau uit te voeren, hebben we ons laten certificeren naar deze norm. De standaard van deze certificering is klantgerichtheid, waarbij het gaat om het verhogen van de klantbeleving. Klik hier voor meer informatie over de Klantenservice Federatie.

Keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren (SVI)

LAVG beschikt over het Keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren (SVI). Het keurmerk toont met een onafhankelijke toetsing aan dat we ons bewust zijn van onze sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid. En bevestigt dat we er alles aan doen om de kosten voor de debiteurklant te beperken én onnodige kosten te voorkomen. We helpen niet alleen bij het oplossen van de betaalachterstand maar ook bij het voorkomen van nieuwe betaalachterstanden. Meer weten over het Keurmerk SVI? Neem dan een kijkje op de website.

Duurzame inzetbaarheid medewerkers

Bij LAVG wordt momenteel een project uitgevoerd gericht op het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Sociaal Fonds van de Europese Unie.

Toegankelijkheidsverklaring 2020 LAVG

Het toegankelijkheidslabel van www.lavg.nl. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Heeft deze informatie je geholpen?

4 bezoekers vonden het nuttig

Mogen wij we contact opnemen?