Kwaliteit & certificeringen

Een overzicht van onze keurmerken, certificaten en garanties

Als geen ander begrijpen wij hoe belangrijk het is om dienstverlening te bieden die staat voor kwaliteit en zekerheid. Dit komt onder andere naar voren in onze keurmerken en garanties.

Certificaten

Stichting Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders beëindigt haar activiteiten

Vanaf het eerste uur zijn wij -eerst met Bos Gerechtsdeurwaarderskantoor en nu met LAVG-  deelnemer aan de Stichting Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders. Omdat het Garantiefonds haar activiteiten dit jaar beëindigt, hebben zij ons gevraagd om onderstaand bericht met u te delen.

In de landelijke pers en op de website van de Stichting Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders (verder: GGDW) heeft u kunnen lezen dat het GGDW er eind 2019 mee gaat stoppen. De waarborgen die de branche als geheel biedt zijn inmiddels zodanig dat de paraplu van het GGDW niet meer nodig is. Op opdrachten vanaf 1 juli 2019 is de garantieregeling daarom niet meer van toepassing. De garantievoorwaarden van het GGDW zijn dienovereenkomstig aangepast. Het GGDW blijft vanzelfsprekend wel garant staan voor de uitloop van de verstrekte zekerheid op opdrachten van voor 1 juli 2019. Desgewenst verwijzen wij u voor meer informatie graag naar de website: www.ggdw.nl

Gedurende het jaar 2019 wordt de verstrekte garantie gefaseerd afgebouwd. De garantie heeft betrekking op de door een gerechtsdeurwaarder voor opdrachtgevers ontvangen gelden, die nog niet aan de betreffende opdrachtgever zijn doorbetaald. Vanaf 1 juli 2019 wordt een geen garantie meer verstrekt op nieuwe opdrachten.

Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG)

LAVG is Gecertificeerd volgens de KBvG Normen voor Kwaliteit. Met de KBvG Normen voor Kwaliteit zet de beroepsgroep een kwalitatieve standaard neer waarin aandacht is voor het borgen van commerciële kwaliteit van de dienstverlening en aan het voeren van een goede bedrijfsvoering. De KBvG Normen voor Kwaliteit bestaan uit een samenhangende set van normen en best practices. De normen van de KBvG Normen voor Kwaliteit zijn bepalingen waar de gerechtsdeurwaarder aan moet voldoen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Het MVO managementsysteemcertificaat is een objectief bewijsmiddel dat een organisatie een managementsysteem heeft voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, waarin stakeholdereisen en verwachtingen gemanaged worden op resultaat. LAVG is gecertificeerd volgens de MVO Prestatieladder niveau 3.

NEN-EN-ISO 9001

ISO 9001 is dé internationaal geaccepteerde standaard voor Kwaliteitsmanagementsystemen. ISO 9001 geeft de eisen weer voor een kwaliteitsmanagementsysteem die door een organisatie gebruikt kunnen worden om klanttevredenheid te verhogen. Hier staan de eisen van de klant en de wet- en regelgeving aan ten grondslag.

NEN-EN-ISO/IEC 27001

ISO 27001 is dé internationaal geaccepteerde norm voor Informatiebeveiliging. De norm specificeert eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Information Security Management Systeem (ISMS) in het kader van de algemene bedrijfsrisico’s voor de organisatie. Het ISMS is ontworpen om de keuze van adequate en proportionele beveiligingsmaatregelen die de informatie beschermen en vertrouwen bieden aan belanghebbenden te waarborgen.

ISAE 3402 Type 2

LAVG is gecertificeerd volgens de internationaal erkende assurance standaard voor outsourcing: ISAE 3402. ISAE 3402 gecertificeerde serviceorganisaties zijn onderworpen aan een uitgebreide audit en laat zien hoe een organisatie omgaat met risicomanagement, informatiebeveiliging en anti-fraude. Voor onze relaties betekent deze certificering dat wij als gerechtsdeurwaarder de uitbestede processen volledig onder controle hebben.

Duurzame inzetbaarheid medewerkers

Bij LAVG wordt momenteel een project uitgevoerd gericht op het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Sociaal Fonds van de Europese Unie.

Heeft deze informatie u geholpen?

1 bezoeker vond het nuttig