Homepage LAVG

Veelgestelde vragen

In één handig overzicht

De belangrijkste veelgestelde vragen staan samen met de antwoorden op deze pagina verzameld. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag verder!

Ik heb een brief/betaalverzoek ontvangen

 

Er zijn meerdere manieren om een betaling te verrichten. U kunt eenvoudig via onze website een betaling doen.

U kunt zelf gelden overmaken naar de onderstaande bankrekeningnummers, het maakt niet uit van welke u gebruik maakt. 

 • NL42 INGB 0004 318 771
 • NL49 INGB 0660 597 268
 • NL97 INGB 0671 256 122
 • NL64 RABO 0162 247 117

Vergeet niet uw dossiernummer in de beschrijving te vermelden. Deze staat bovenaan de brief of e-mail die u van ons heeft ontvangen.

 Wilt u contant betalen? Dit kan bij één van onze vestigingen.

Bij ons kunt u geen gebruik maken van een automatische incasso. U dient de gelden zelf over te maken. U kunt zelf een maandelijkse overschrijving instellen bij uw bank als u een betalingsregeling met ons heeft getroffen.

Het kan voorkomen dat het niet lukt om het openstaande bedrag in één keer te betalen. In veel gevallen kunt u een betalingsregeling met ons afspreken. Direct een betalingsregeling afspreken? We kijken dan samen welke mogelijkheden er zijn om in termijnen te betalen.

U ontvangt van ons een maandelijkse herinnering als servicebericht voor uw betalingsregeling. Heeft u de maandelijkse betaling al aan ons verricht, dan kunt u de e-mail als niet verzonden beschouwen. Wenst u geen serviceberichten meer van ons te ontvangen dan kunt u contact met ons opnemen.

Kunt u het openstaande bedrag op dit moment niet betalen, maar wel op een later moment? U kunt via deze link uitstel vragen.

U kunt via mijn LAVG 24/7 uw saldo inzien. Het is van belang dat uw telefoonnummer bij ons bekend is. U kunt inloggen met uw dossiernummer en geboortedatum, u ontvangt daarna een sms om in te kunnen loggen. Is uw nummer niet bij ons bekend, dan kunt u contact met ons opnemen via de chat.

Het kan zijn dat wij niet de juiste contactgegevens van u hebben in ons systeem. U kunt contact opnemen via de chat om uw contactgegevens te laten controleren. Als er wijziging zijn doorgevoerd dan duurt het minimaal 24 uur voordat u weer kunt inloggen.

Dan vragen we u de brief zo snel mogelijk retour te zenden aan LAVG. Schrijf op de envelop ‘Retour afzender’.

Het kan zijn dat de vorige bewoner nog staat ingeschreven op uw adres. Controleer daarom bij de gemeente of deze persoon nog op dit adres staat ingeschreven. Hiermee voorkomt u ook dat andere organisaties bij u aankloppen.

 

Heeft u een brief van ons ontvangen terwijl u een bewindvoerder heeft die al u financiële zaken behartigd? U dient dit zo spoedig mogelijk aan ons door te geven door een beschikking te sturen. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar info@lavg.nl. Zodra wij de beschikking hebben ontvangen zullen wij alleen nog corresponderen met uw bewindvoerder.

Met ingang van 2 april 2021 is Van Arkel Gerechtsdeurwaarders overgenomen door LAVG. Alle dossiers en bankrekeningnummers zijn overgenomen. U kunt uw betaling blijven voldoen aan de bij u bekende bankrekeningnummers of de onderstaande bankrekeningnummers.

  • NL42 INGB 0004 318 771
  • NL49 INGB 0660 597 268
  • NL97 INGB 0671 256 122
  • NL64 RABO 0162 247 117

Ik ben het niet eens met de openstaande vordering

 

Bent u het niet eens met onze vordering. U kunt via het onderstaande formulier bezwaar maken. Het is van belang dat u met de juiste argumenten komt. Alle bewijsstukken die uw verhaal onderbouwen zijn welkom.

Bezwaar indienen

Heeft u al betaald aan onze opdrachtgever? Het beste wat u kunt doen is een betaalbewijs aanleveren. Dit kan een screenshot of foto zijn van het afschrift. Het volgende moet zichtbaar zijn:

 • Uw eigen rekeningnummer;
 • Tegenrekening en tenaamstelling;
 • Het bedrag wat er is overgemaakt;
 • Datum overboeking;
 • Kenmerk of omschrijving.

Zodra wij het betaalbewijs hebben ontvangen dan gaan we deze beoordelen en eventueel voorleggen aan onze opdrachtgever.

Let op: betreft het een vordering van uw zorgverzekeraar? U kunt via uw online omgeving van de zorgverzekeraar bekijken welke achterstanden er zijn voldaan en welke er zijn overgedragen naar de deurwaarder. Als uit dit overzicht blijkt dat de vordering is voldaan dan kunt u een foto maken van dit overzicht en deze naar ons toesturen.

Zijn de vorderingen nog ontstaan nadat u uw contract heeft opgezegd? Wij ontvangen graag van u een opzegbevestiging. Zodra wij deze hebben ontvangen dan zullen wij deze beoordelen en eventueel voorleggen aan onze opdrachtgever.

Ik heb een dagvaarding ontvangen

 

Er zijn meerdere manieren om een betaling te verrichten. U kunt eenvoudig via onze website een betaling doen. Let op: Het is van belang dat u het bedrag betaalt wat op de laatste pagina van de dagvaarding staat vermeld.

U kunt zelf gelden overmaken naar de onderstaande bankrekeningnummers, het maakt niet uit van welke u gebruik maakt. 

 • NL42 INGB 0004 318 771
 • NL49 INGB 0660 597 268
 • NL97 INGB 0671 256 122
 • NL64 RABO 0162 247 117

Vergeet niet uw dossiernummer in de beschrijving te vermelden. Deze staat bovenaan de brief of e-mail die u van ons heeft ontvangen.

 Wilt u contant betalen? Dit kan bij één van onze vestigingen.

Dit kunt u vinden op de tweede/derde pagina van de dagvaarding. “Hetzij om op (dag) de (datum) des voormiddag om (tijdstip), in persoon of gemachtigde te verschijnen ter civiele openbare terechtzitting van de rechtbank”.

U kunt de zitting alleen voorkomen door het openstaande saldo uiterlijk drie dagen voor de zitting aan ons te betalen. Voor het openstaande bedrag verwijzen wij u naar de laatste pagina van de dagvaarding.

Het is mogelijk om een regeling te treffen, echter houdt dit de zitting niet tegen. Uw zaak wordt alsnog behandeld door de kantonrechter. Alle gemaakte kosten worden bij u in rekening gebracht. Door het treffen van een regeling voorkomt u verdere maatregelen.

Het is niet verplicht om bij de zitting aanwezig te zijn. Bent u het niet eens met de vordering dan kunt u zelf, op datum en uur als in de dagvaarding genoemd, voor de rechter verschijnen en mondeling verweer voeren of het verweer op schrift stellen en in tweevoud ter zitting aan de griffier overhandigen.

U kunt ook vóór de zitting een verweerschrift aan de rechter sturen. Dat verweerschrift –eventueel voorzien van bewijsmateriaal- dient u te sturen naar het correspondentieadres zoals vermeld in de dagvaarding. De rechtbank zal u en de eisende partij vervolgens berichten over het verdere verloop van de procedure.

U vindt het openstaande saldo op de laatste pagina van de dagvaarding.

Vanaf 1 januari 2023 zijn er veranderingen doorgevoerd die invloed hebben op de hoogte van uw betaalachterstand. Per 1 januari 2023 is de wettelijke rente die we berekenen over uw betaalachterstand verhoogd naar 4%. Dit betekent dat we een hoger bedrag aan rente over uw betaalachterstand in rekening mogen brengen.

Bent u het niet eens met de vordering dan kunt u zelf, op datum en uur als in de dagvaarding genoemd, voor de rechter verschijnen en mondeling verweer voeren of het verweer op schrift stellen en in tweevoud ter zitting aan de griffier overhandigen.

U kunt ook vóór de zitting een verweerschrift aan de rechter sturen. Dat verweerschrift –eventueel voorzien van bewijsmateriaal- dient u te sturen naar het correspondentieadres zoals vermeld in de dagvaarding. De rechtbank zal u en de eisende partij vervolgens berichten over het verdere verloop van de procedure.

Er ligt beslag op mijn salaris/uitkering

 

U ontvangt van ons een brief met een overzicht van uw beslagvrije voet. Meestal is dat binnen 8 dagen nadat er beslag is gelegd. Uw werkgever of uitkeringsinstantie ontvangt een verzoek om een deel van uw inkomen in te houden. Daarmee lost u uw schuld af.

De beslaglegger berekent uw beslagvrije voet. Vaak voert een deurwaarder het beslag uit namens de beslaglegger. Deze deurwaarder berekent dan uw beslagvrije voet en is uw aanspreekpunt. Als er meerdere beslagleggers zijn, dan berekent de eerste beslaglegger uw beslagvrije voet. De andere beslagleggers houden zich aan uw beslagvrije voet.

Soms krijgt een beslaglegger voorrang bij het aflossen van uw schuld. Een voorbeeld is de Belastingdienst. Deze berekent dan uw beslagvrije voet.

Als er beslag gelegd is op uw inkomen of uitkering dan heeft u te maken met een beslagvrije voet. U moet een minimumbedrag overhouden om van te leven.

Als de vordering(en) waarvoor beslag is/zijn gelegd volledig zijn voldaan. Als er sprake is van meerdere beslagleggers, dan dienen deze vordering ook te zijn voldaan.

U kunt via mijn LAVG 24/7 uw saldo inzien. Het is van belang dat uw telefoonnummer bij ons bekend is. U kunt inloggen met uw dossiernummer en geboortedatum, u ontvangt daarna een sms om in te kunnen loggen. Is uw nummer niet bij ons bekend, dan kunt u contact met ons opnemen via de chat.

Het is op dit moment niet mogelijk om een regeling treffen. De vordering wordt afgelost via het beslag op uw inkomen. U staat vrij om betalingen te verrichten naast het beslag.

Kunt u niet rondkomen van de vastgestelde beslagvrije voet? U kunt via www.uwbeslagvrijevoet.nl uw beslagvrijevoet controleren. Komt deze niet overeen, dan kunt u het overzicht e-mailen naar bvv@lavg.nl. Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen uw beslagvrije te herberekenen.

Heeft deze informatie je geholpen?

Mogen wij we contact opnemen?