IStock 881510634 High

Huurincasso

Neem direct actie bij een huurachterstand

Heeft u te maken met een huurder die de huur niet meer betaald? Dan is dat vervelend voor u als verhuurder. Belangrijk is dat u direct actie onderneemt als blijkt dat een huurder problemen heeft met het betalen van de huur.

Specialist in huurincasso

Als een huurder de huur niet meer betaald, dan is dat vervelend voor u als verhuurder. U heeft al meerdere keren de huurder gevraagd om een betaling te doen, helaas zonder gewenst resultaat. U besluit het innen van de openstaande huur over te dragen aan één van onze specialisten.

Wij hebben voldoende kennis en expertise in huis op het gebied van huurachterstanden bij particuliere- en zakelijke verhuur. Het Nederlandse huurrecht kent een zeer uitgebreide wettelijke regeling die voortdurend in beweging is. Huurvorderingen vereisen daarom een zorgvuldige aanpak, omdat er regelmatig juridische geschillen ontstaan tussen huurder en verhuurder.

Advies en bemiddeling

Het huurrecht kent specifieke bepalingen van dwingend recht – waar partijen niet van mogen afwijken – en van regelend recht – waarbij partijen zelf afspraken mogen maken die afwijken van de wettelijke bepalingen. Onze juristen staan daarom voor u klaar om te helpen met het opstellen van huurbepalingen of huurcontracten.

Het incassoproces

Zodra wij uw opdracht ontvangen starten wij direct met de minnelijke incassofase. Dit is de fase waarin wij uw huurder benaderen om de openstaande huurachterstand te betalen. Leiden onze acties niet tot een volledige betaling? Dan adviseren wij u ten aanzien van het opstarten van een gerechtelijk traject.

Schakel ons in

Wilt u ons inschakelen voor het incasseren van uw huurvordering? Maak dan gebruik van onderstaand formulier. Heeft u verder nog vragen? Bel ons dan op telefoonnummer 050 – 368 73 23.

Heeft deze informatie je geholpen?

9 bezoekers vonden het nuttig

Mogen wij we contact opnemen?