Tarieven huurvordering

Minnelijke fase

Volledige incasso: u ontvangt van ons de volledige hoofdsom en de rente. Wij brengen uitsluitend 25 euro dossierkosten bij u in rekening.

Geen incasso: wanneer geen (deel)betalingen zijn ontvangen en wij vaststellen dat de vordering oninbaar is, brengen wij uitsluitend 25 euro dossierkosten bij u in rekening.

Gedeeltelijke incasso: wanneer er bij u of bij LAVG een gedeeltelijke betaling is ontvangen berekenen wij 25 euro dossierkosten en incassokosten over het geïncasseerde bedrag.

U trekt het dossier in: wanneer u ervoor kiest om de zaak in te trekken omdat u bijvoorbeeld zelf een regeling heeft getroffen en/of de vordering zelf incasseert, dan zijn wij gerechtigd om onze incassokosten en 25 euro dossierkosten bij u in rekening te brengen.

Wanneer de minnelijke fase niet leidt tot een (volledige) betaling, kunnen wij namens u een gerechtelijke procedure starten. In deze fase verzoeken wij de rechter uw huurder te veroordelen tot het betalen van de vordering en dit vast te leggen in een vonnis. Daarna kan de deurwaarder stappen ondernemen om het behaalde vonnis uit te voeren. De kosten van deze procedure zijn bij wet vastgelegd en het uitgangspunt is deze op uw huurder te verhalen.

Gerechtelijke fase

Volledige incasso: u ontvangt van ons de volledige hoofdsom en de rente.

Geen incasso: wanneer wij vaststellen dat de vordering oninbaar is, brengen wij de gemaakte kosten bij u in rekening.

Gedeeltelijke incasso: wanneer er bij u of bij LAVG een gedeeltelijke betaling is ontvangen, strekken deze betalingen in eerste instantie in mindering op de door (of namens) ons gemaakte kosten. Wanneer het bedrag aan kosten hoger is dan het bedrag aan ontvangsten, wordt dit tekort bij u in rekening gebracht.

U trekt het dossier in: wanneer u ervoor kiest om de zaak in te trekken omdat u bijvoorbeeld zelf een regeling heeft getroffen en/of de vordering zelf incasseert, zijn wij gerechtigd om de incassokosten en overig gemaakte kosten bij u in rekening te brengen.

Niet in alle situaties gelden de tarieven zoals hierboven zijn beschreven. Wanneer:

    • wij vooraf anders aan u melden;
    • er sprake is een vordering met een belang van meer dan 25.000 euro;
    • er sprake is van een (deels) afwijzend vonnis.

In deze gevallen berekenen wij de daadwerkelijk gemaakte kosten aan u door. Wanneer er sprake is van complex juridisch verweer dan bieden wij de mogelijkheid de vordering op basis van een uurtarief te laten behandelen door één van onze juristen. De kosten voor de inzet van onze juristen wordt altijd vooraf met uw afgestemd en zijn niet te verhalen op uw huurder.

Contact

Hebt u naar aanleiding van onze tarieven nog vragen? Bel ons dan op telefoonnummer 050 – 368 73 23.

Heeft deze informatie je geholpen?

Mogen wij we contact opnemen?