Onze tarieven

Welke kosten brengen wij bij uw debiteur in rekening?

Uw openstaande vordering wordt verhoogd met de volgende kosten:

 • Incassokosten;
 • Rente;
 • Indien van toepassing: kosten van derden en kosten voor een gerechtelijke procedure.

De kosten en rente worden berekend op basis van wettelijke bepalingen. Hanteert u eigen algemene voorwaarden? Dan verzoeken wij u deze bij het aanleveren van uw opdracht bij te voegen.

Welke kosten brengen we bij u in rekening?

Voor het aanleveren van een dossier berekenen wij altijd een basisvergoeding van 25 euro. Deze kosten zijn niet op uw debiteur te verhalen. Het uitgangspunt van onze dienstverlening is uw openstaande vordering volledig te incasseren, inclusief de bijkomende rente en kosten. Het kan voorkomen dat we de vordering slechts gedeeltelijk of niet incasseren. Naast de basisvergoeding zijn de tarieven dan als volgt:

Minnelijke fase

 • Volledige incasso: u ontvangt van ons de volledige hoofdsom en de rente. De betaalde incassoprovisie en kosten komen aan LAVG toe.
 • Geen incasso: wanneer geen (deel)betalingen zijn ontvangen en wij vaststellen dat de vordering oninbaar is, brengen wij met uitzondering van de basisvergoeding geen kosten bij u in rekening.
 • Gedeeltelijke incasso: wanneer er bij u of bij LAVG een gedeeltelijke betaling is ontvangen berekenen wij incassokosten over het geïncasseerde bedrag.
 • U trekt het dossier in: wanneer u ervoor kiest om de zaak in te trekken omdat u bijvoorbeeld zelf een regeling treft of de vordering zelf incasseert, dan wij gerechtigd om onze incassokosten bij u in rekening te brengen.

Wanneer u ons vraagt om aanvullende minnelijke incassowerkzaamheden, zoals bijvoorbeeld extra belacties of het uitvoeren van huisbezoeken, brengen we de kosten hiervan aanvullend bij u in rekening.

Gerechtelijke fase

Wanneer de minnelijke fase niet leidt tot een (volledige) betaling, kunnen wij namens u een gerechtelijke procedure starten. Wij zijn wettelijk verplicht om een voorschot aan u te vragen voor de kosten van deze procedure.

 • Volledige incasso: u ontvangt van ons de volledige hoofdsom en de rente. De betaalde incassoprovisie en kosten komen aan LAVG toe.
 • Geen incasso: wanneer wij vaststellen dat de vordering oninbaar is, brengen wij de gemaakte kosten bij u in rekening.
 • Gedeeltelijke incasso:  wanneer er bij u of bij LAVG een gedeeltelijke betaling is ontvangen, strekken deze betalingen in eerste instantie in mindering op de door (of namens) ons gemaakte kosten. Wanneer het bedrag aan kosten hoger is dan het bedrag aan ontvangsten, wordt dit tekort bij u in rekening gebracht.
 • U trekt het dossier in: wanneer u ervoor kiest om de zaak in te trekken omdat u bijvoorbeeld zelf een regeling treft of de vordering zelf incasseert, zijn wij gerechtigd om de incassokosten en overig gemaakte kosten bij u in rekening te brengen.

Niet in alle situaties gelden de tarieven zoals hierboven zijn beschreven. Wanneer:

 • Wij vooraf anders aan u melden;
 • Er sprake is een vordering met een belang van meer dan 25.000 euro;
 • Er sprake is van een (deels) afwijzend vonnis.

In deze gevallen berekenen wij de daadwerkelijk gemaakte kosten aan u door.

Maakt uw debiteur bezwaar tegen uw vordering?

Wanneer er sprake is van juridisch verweer dan bieden wij de mogelijkheid de vordering op basis van een uurtarief te laten behandelen door één van onze juristen. De kosten voor de inzet van onze juristen wordt altijd vooraf met u afgestemd en zijn niet te verhalen op uw debiteur.

Contact

Hebt u naar aanleiding van onze tarieven nog vragen? Bel ons dan op telefoonnummer
050 – 368 73 23.

Heeft deze informatie je geholpen?

7 bezoekers vonden het nuttig

Mogen wij we contact opnemen?