Clem Onojeghuo 183583 Unsplash

Incassotrajecten

Uw incasso is bij ons in goede handen

Niets is vervelender dan een factuur die niet wordt betaald. U heeft zelf de nodige stappen ondernomen om het openstaande bedrag te innen, maar helaas zonder gewenst resultaat.

De minnelijke fase

In deze fase benaderen wij uw klant om tot betaling van de openstaande factuur over te gaan. In een kort tijdsbestek nemen wij meerdere keren contact op met uw klant. Dit doen wij zowel schriftelijk als telefonisch. Leiden deze acties niet tot een volledige betaling? Dan kunnen wij namens u gerechtelijke stappen ondernemen. Voordat de gerechtelijke fase wordt opgestart ontvangt u advies of dit traject juridisch en financieel haalbaar lijkt.

De gerechtelijke fase

Bij het starten van een gerechtelijke fase wordt een dagvaarding opgesteld, die door de deurwaarder persoonlijk wordt overhandigd aan uw klant. In de dagvaarding wordt de klant opgeroepen om op de vermelde datum voor de rechter te verschijnen. Verschijnt uw klant niet bij de zitting, wordt de klant doorgaans bij verstek veroordeeld tot het betalen van de vordering.

Als uw klant het niet eens is met de vordering, doet de rechter op grond van de aangeleverde stukken een uitspraak. Beide partijen kunnen in deze situatie gevraagd worden om extra bewijsstukken aan te leveren of een mondelinge toelichting te geven. De uitspraak wordt vervolgens vastgelegd in een vonnis.

De executiefase

De laatste stap van de gerechtelijke incassofase is de executiefase. Nadat de deurwaarder het behaalde vonnis heeft betekend aan uw klant, kan de deurwaarder overgaan tot een eventuele beslaglegging.

Schuldbewaking

In sommige gevallen blijft uw klant in gebreke, ook al hebben wij alle middelen ingezet om uw klant tot betalen aan te sporen. In goed overleg staken we dan tijdelijk de incasso-activiteiten richting uw niet-betalende klant.

Het dossier hoeft niet definitief gesloten te worden. Ons schuldbewakingssysteem biedt namelijk de mogelijkheid om uw klant te blijven volgen. Zodra deze alsnog in staat is om de openstaande schuld te voldoen, brengen wij u hiervan op de hoogte. Samen met u zetten wij eventuele vervolgacties uit.

Vragen? Bel ons op 050-3687323 of neem contact op via de chat!

Telefonisch bereikbaar tussen 08:00-12:30 en van 13:00-17:00. Via de chat bereikbaar van 08:00-12:00 en van 13:00-16:00.

Heeft deze informatie je geholpen?

11 bezoekers vonden het nuttig

Mogen wij we contact opnemen?