Chivalry Creative 595762 Unsplash

Preferente vorderingen

Een uitleg

Ik moet voor mijn medewerker afdragen aan het CAK. Is dit ook een preferente beslaglegging?

Bronheffing door het CAK/ CJIB is geen beslaglegging en moet worden betaald vanuit de beslagvrije voet. U blijft dit betalen aan het CAK/ CJIB. Dit staat los van een beslag legging op het loon vanuit een deurwaarder.

Wat is een preferente schuld?

Er zijn preferente en concurrente vorderingen. Een preferente vordering heeft voorrang op een concurrente vordering. In de praktijk betekent dit dat alle gelden voor alleen dat dossier worden gereserveerd. Een deurwaarder die een preferente vordering behandelt is niet automatisch eerste beslaglegger.

Moet ik inhoudingen altijd aan de preferente beslaglegger overmaken?

Nee. Dit is een veel voorkomende vraag. U als werkgever maakt de inhoudingen altijd over aan de eerste beslaglegger, ook al heeft een latere beslaglegger een preferente vordering. De verdeling wordt ook in dit geval door de eerste beslaglegger gedaan. De eerste beslaglegger zorgt ervoor dat de gehele inhouding toekomt aan de preferente schuld. Voor de werkgever verandert er dus niets.

Overheidsvordering art. 19 Invorderingswet vormt hierop de uitzondering. Overheidsinstanties kunnen de verdeling naar zich toe trekken met deze vordering en de rol van eerste beslaglegger op zich nemen.

Heeft deze informatie je geholpen?

6 bezoekers vonden het nuttig

Mogen wij we contact opnemen?