Rawpixel 653764 Unsplash

Informatie over loonbeslag

Wat moet ik weten?

Met een vonnis of een dwangbevel kan een deurwaarder beslag leggen op loon. Werkgevers en uitkeringsinstanties zijn verplicht hier aan mee te werken.

Algemene informatie over loonbeslag

Als een werknemer zijn of haar financiële verplichtingen niet meer nakomt kan het zijn dat er een deurwaarder wordt ingeschakeld. Als de deurwaarder geen betaling ontvangt kan er beslag worden gelegd op het inkomen van de werknemer. Er is dan sprake van loonbeslag. De werkgever is verplicht de inkomsten, het gedeelte boven de beslagvrije voet, over te maken aan de deurwaarder.

Er moet altijd een vonnis of een dwangbevel zijn voordat er loonbeslag kan worden gelegd door de deurwaarder. De deurwaarder is verplicht deze stukken aan te leveren bij de werkgever als er loonbeslag wordt gelegd.

Wat zijn de stappen van loonbeslag

  • Informeren: als eerste wordt aan het UWV gevraagd waar de werknemer werkt.
  • Opvragen: aan de werkgever wordt gevraagd om informatie te verstrekken over het inkomen van de werknemer. Als werkgever ben je verplicht deze informatie te verstrekken.
  • Beslag leggen: op basis van de ontvangen informatie maakt de deurwaarder een afweging. Als er loonbeslag wordt gelegd gaat de deurwaarder langs de werkgever om een beslagexploot af te geven. Op het moment dat de werkgever dit beslagexploot ontvangt, is het loonbeslag actief.
  • Verklaren: bij het beslagexploot zit een derdenverklaring-formulier die u als werkgever moet invullen en binnen vier weken, nadat er beslag is gelegd, moet verstrekken.
  • Afdragen: als werkgever moet alle inkomsten zoals loon, vakantiegeld en of dertiende maand boven de beslagvrije voet worden overgemaakt aan de deurwaarder. Onkostenvergoedingen zoals reiskosten vallen niet onder het beslag.

Er zijn meerdere beslagleggers 

Als er meerdere deurwaarderskantoren beslag willen leggen op het inkomen van de werknemer. Dan dient de werkgever de inhoudingen (inkomsten boven de beslagvrije voet) over te maken naar de deurwaarder die als eerste loonbeslag heeft gelegd. De eerste deurwaarder is verantwoordelijk voor de verdeling van het geld dat overgemaakt wordt. Als werkgever maak je de inhouding over naar de eerste beslaglegger, dat deurwaarderskantoor verdeelt de inhouding over de andere deurwaarderskantoren.

Wat gebeurt er als je als werkgever niet mee werkt?

  • Informeren: geef je als werkgever geen informatie over het inkomen van de werknemer dan kan de deurwaarders alsnog loonbeslag leggen
  • Verklaren: als werkgever ben je verplicht het derdenverklaring-formulier in te vullen en op te sturen naar de deurwaarder.
  • Afdrachten: maak je als werkgever het bedrag niet over naar de deurwaarder, dan kan de werkgever aansprakelijk worden gesteld voor de vordering.
  • Gedagvaard: de werkgever kan door de deurwaarder worden gedagvaard. Als de rechter vaststelt dat de werkgever niet heeft voldaan aan de wettelijke verplichtend kan de werkgever aansprakelijk worden gesteld. De werkgever moet dan het hele bedrag aan de deurwaarder betalen. De kosten die daarvoor worden gemaakt zijn ook voor werkgever.

De beslagvrije voet

In het beslagexploot wordt de beslagvrije voet genoemd. Maar wat is dit eigenlijk?

Heeft deze informatie je geholpen?

2 bezoekers vonden het nuttig

Mogen wij we contact opnemen?