Zoe Deal 266108 Unsplash

Ik wil mijn beslagvrije voet herberekenen

Samen lossen we het op

De deurwaarder heeft beslag gelegd op uw loon of uitkering. Uw werkgever of uitkeringsinstantie is verplicht hieraan mee te werken, maar er dient altijd rekening gehouden te worden met uw beslagvrije voet.

De vereenvoudigde beslagvrije voet

Zoals u misschien al weet is per 1 januari 2021 de vereenvoudigde beslagvrije voet (vBVV) in werking getreden. Hierdoor verandert voor alle gerechtsdeurwaarderskantoren de methode hoe de beslagvrije voet moet worden vastgesteld.

Deze meer gedigitaliseerde werkwijze dient nu door elk gerechtsdeurwaarderskantoor te worden toegepast. Voor alle gerechtsdeurwaarderskantoren is hiervoor een zogenaamde digitale rekentool ingericht waaraan ook diverse systemen van overheden zijn gekoppeld. Voor meer informatie verwijzen wij u naar https://www.kbvg.nl/wetten-en-regels/vbvv

Omdat de nieuwe berekeningswijze zorgvuldig moet plaatsvinden dient er rekening mee gehouden te worden dat er momenteel vertraging optreedt voor de behandeling van deze verzoeken. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Wij gaan ervan uit dat dit oponthoud spoedig zal verminderen. Inmiddels hebben wij de eerste berekeningen kunnen uitvoeren en zijn nu bezig de verwerking van de reeds ontvangen aanvragen op te schalen.

Ik kan niet rondkomen

De beslagvrije voet is het gedeelte van uw loon of uitkering dat u nodig heeft om van te kunnen leven. De werkgever of uitkeringsinstantie maakt dit bedrag maandelijks aan u over. Het overige gedeelte van uw loon of uitkering gaat rechtstreeks naar de deurwaarder, totdat de schuld volledig betaald is.

De deurwaarder stelt de beslagvrije voet vast. Dit gebeurt zo nauwkeurig mogelijk. Toch kan het gebeuren dat u in de problemen komt omdat er beslag is gelegd. U kunt dit bij ons aangeven. Wij kunnen de beslagvrije voet dan opnieuw voor u berekenen. De beslagvrije voet kunnen wij niet telefonisch berekenen.  Wij hebben namelijk gegevens en kopieën van u nodig om de beslagvrije voet juist te kunnen herberekenen.  Deze gegevens en kopieën kunt u via onderstaand formulier eenvoudig en veilig bij ons aanleveren.

Heeft deze informatie je geholpen?

21 bezoekers vonden het nuttig

Mogen wij we contact opnemen?