Zoe Deal 266108 Unsplash

Ik wil mijn beslagvrije voet herberekenen

Samen lossen we het op

De deurwaarder heeft beslag gelegd op uw loon of uitkering. Uw werkgever of uitkeringsinstantie is verplicht hieraan mee te werken, maar er dient altijd rekening gehouden te worden met uw beslagvrije voet.

Ik kan niet rondkomen

De beslagvrije voet is het gedeelte van uw loon of uitkering dat u nodig heeft om van te kunnen leven. De werkgever of uitkeringsinstantie maakt dit bedrag maandelijks aan u over. Het overige gedeelte van uw loon of uitkering gaat rechtstreeks naar de deurwaarder, totdat de betaalachterstand volledig betaald is.

De deurwaarder heeft uw beslagvrije voet berekend met de gegevens en bedragen welke bij ons bekend zijn. Indien u van mening bent dat deze niet klopt, dan kunt u via de site van de overheid www.uwbeslagvrijevoet.nl zelf een berekening maken van de beslagvrije voet. Ook kunt u op deze site meer informatie vinden over de gegevens die meetellen voor het berekenen van de beslagvrije voet.

Komt de berekende beslagvrije voet niet overeen met de huidige beslagvrije voet, dan kunt u de gemaakte berekening met uw meest recente salaris en/of uitkeringsspecificatie, een factuur van uw woonkosten én bewijs van wel/niet ontvangen van huurtoeslag naar ons toesturen. Stuur de documenten naar bvv@lavg.nl of vul ons formulier in.

De vereenvoudigde beslagvrije voet

Zoals u misschien al weet is per 1 januari 2021 de vereenvoudigde beslagvrije voet (vBVV) in werking getreden. Hierdoor verandert voor alle gerechtsdeurwaarderskantoren de methode hoe de beslagvrije voet moet worden vastgesteld.

Deze meer gedigitaliseerde werkwijze dient nu door elk gerechtsdeurwaarderskantoor te worden toegepast. Voor alle gerechtsdeurwaarderskantoren is hiervoor een zogenaamde digitale rekentool ingericht waaraan ook diverse systemen van overheden zijn gekoppeld. Voor meer informatie verwijzen wij u naar https://www.kbvg.nl/wetten-en-regels/vbvv

 

 

Heeft deze informatie je geholpen?

21 bezoekers vonden het nuttig

Mogen wij we contact opnemen?